HR poradenstvo

Ľudia sú srdcom každého biznisu. Práve oni pridávajú hodnotu Vašej spoločnosti a posúvajú jej služby na vyššiu úroveň. So zamestnancami však súvisia rôzne sociálne výhody, právne povinnosti a rôzne administratívne formality týkajúce sa personálnej politiky. Tie sú častokrát komplikované.

„HR poradcovia VGD sú pripravení poskytnúť jasnejší a osviežujúcejší pohľad na Vašu personálnu politiku.“

HR audit

HR Audit

Naši špecialisti na ľudské zdroje si na základe dôkladného personálneho auditu zanalyzujú celú vašu personálnu politiku. Aby Vás ubezpečili, že je v perfektnom stave, posúdia stav:

  • Rôznych dokumentov požadovaných zákonom (sem patria zmluvy, pracovné predpisy a iné);
  • Rôznych personálnych procesov (kde patrí personálne plánovanie, riadenie kariéry, nábor a iné);
  • Mzdovej politiky (a jej zosúladenie s Vašimi strategickými cieľmi);

Tieto dáta spracujeme do reportu s konkrétnymi odporúčaniami týkajúcimi sa úprav, ktoré sú potrebné na úplnú implementáciu politiky ľudských zdrojov.

„Navyše, naši HR poradcovia sú podporovaní celým tímom VGD, ktorý Vám pomôže implementovať tieto odporúčania.“

Príkladom sú naši interní právnici a experti v oblasti sociálneho práva, ktorí Vám pomôžu pri príprave pracovných zmlúv a optimalizácii Vašej mzdovej politiky.

HR advisory

sme vždy nablízku

Naši HR poradcovia sú vždy pripravení s Vami spolupracovať na všetkých aspektoch politiky ľudských zdrojov či na riešeniach rôznych problémov, ktoré môžu vyplávať na povrch. Napríklad Vám môžeme asistovať pri aspektoch personálnej politiky (nábor, odmeny, rozvoj, ohodnotenie, organizácia) alebo poskytovať podporu v rôznych situáciách, kam patria:

  • problémy sociálneho práva;
  • prepustenie zamestnancov;
  • konflikty medzi personálom;
  • problémy s „vyhorením“;
  • procesný skríning.

Pre viac  informácií v tejto oblasti navštívte aj našu sekciu Zamestnanie a benefity

Uw administratieve partner

Váš skúsený partner v administratíve

K všetkým vyššie spomínaným procesom Vám naši HR poradcovia môžu pomôcť aj ako administratívny partner a prebrať Vám celú agendu personálnej správy Vašej spoločnosti alebo iba jej časť a vstupovať tak do diskusie so mzdovým účtovníkom. Takto sa môžete zamerať na svoju hlavnú činnosť, a tým je Vaše podnikanie.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa HR oddelenia? Kontaktujte našich poradcov.