Založenie Vašej spoločnosti

Ak si chcete založiť vlastnú spoločnosť, buďte si vedomí toho, že proces neskončí vypracovaním podnikateľského plánu. Predtým, ako začnete s Vašou aktivitou, musíte si prejsť viacerými právnymi aktmi, ktoré sú spojené so zakladaním spoločnosti.

„Prostredníctvom právneho oddelenia VGD sme Vám pripravení pomôcť so všetkými potrebnými krokmi vrátane doručenia potrebných dokumentov príslušným orgánom.“

Notary accompaniment

Založíme Vašu spoločnosť

Väčšina spoločností sa oficiálne neuznáva, pokiaľ nie sú úradne založené, t.j. kým nie je vypracovaná zakladateľská listina. Naši právni poradcovia vedia dohliadať na proces registrácie Vašej spoločnosti do príslušných orgánov od začiatku až do konca.

Predtým, ako podpíšete všetky potrebné doklady, je vždy užitočné, ak máte vypracovaný spoľahlivý finančný plán Vašej spoločnosti. Rovnako je dôležité, aby ste preukázali svoj kapitálový vklad. Na základe konzultácií s našimi právnikmi si vyberiete predmety činnosti a vypracujete stanovy organizácie. Len čo bude mať právne oddelenie všetky požadované informácie a potrebné dokumenty, vyhotovia pre Vás zakladateľskú listinu. Po podpísaní a overení notárom ju naši právni znalci za Vás uložia k registrácii u príslušného súdu.

Finančný plán nastavuje firemné očakávania v oblasti príjmov a výdavkov Vašej spoločnosti na nasledujúce dva roky. Je potrebné, aby ste spravili realistický posudok, v ktorom sa zameriate na hodnotu Vašej novej spoločnosti a zosúladite ho s kapitálovou časťou projektu.

Na záver nezabudnite, v stanovách musí byť uvedené nasledovné:

  • Názov spoločnosti, ktorý bude zaregistrovaný do Obchodného registra
  • Sídlo spoločnosti, s adresou, kde je spoločnosť skutočne zriadená
  • Predmety činností spoločnosti,  ktoré popisujú aktivity, ktorým sa bude spoločnosť venovať. Buďte v ich výbere dostatočne obsiahli a pozerajte sa pri výbere do budúcnosti, pretože každá neskoršia zmena potrebuje notárske overenie dodatku, ktorý musí opätovne prejsť registráciou v príslušnom orgáne.
Notary accompaniment

Sme znalým partnerom pre všetky Vaše otázky

Vypracovanie spomínaných dokumentov sa často javí ako výzva. Ich korektnosť je mimoriadne dôležitá pre správne založenie Vašej spoločnosti. A každá úprava, ktorá sa v budúcnosti vykoná bude sprevádzaná viacerými opakujúcimi sa opatreniami vrátane návštevy u notára.

Prostredníctvom advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o. Vám s radosťou pomôžeme až do bodu, keď sa oficiálne rozbehnete. Úloha našich advokátov sa tu však nekončí, pretože Vás budú podporovať aj naďalej, a to pri vypracovávaní ďalších požadovaných dokumentov, v otázkach občianskeho práva či pri sprostredkovaní notárskych služieb. Tým zabezpečíme, že Vaša spoločnosť bude založená správne a nemusíte sa už viac obávať žiadnych kontrol a opráv.

Máte otázky týkajúce sa vypracovania týchto dokumentov? Vždy môžete kontaktovať našich poradcov.