Zmeny v Zákonníku prace v súvislosti s pandémiou koronavírusu I.

Vláda SR prijala viaceré zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“) v súvislosti s pandémiou Covid19 a mimoriadnym stavom území Slovenskej republiky. Touto cestou Vám prinášame ich prehľad.

PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ

Novela Zákonníka práce sa týka obdobia, keď je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav ako aj obdobia dvoch mesiacov po ich odvolaní. V tomto uvedenom období platia ustanovenia Zákonníka práce s nasledovnými odchýlkami:

  1. Možnosť nariadenia home office – zo strany zamestnávateľa, ak to dohodnutý druh práce umožňuje – nebude treba vzájomná dohoda resp. súhlas zamestnanca ako to bolo platné doteraz.
  2. Právo na home office zo strany zamestnanca za podmienok, že to dohodnutý druh práce umožňuje a nie sú vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa, ktoré by výkon home office neumožňovali.
  3. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.
  4. Čerpanie dovolenky – skracuje sa lehota na oznámenie čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa a to na 7 dní pred nástupom na dovolenku a ak ide o nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok lehota na oznámenie je len 2 dni pred nástupom na dovolenku.
  5. Možnosť zamestnávateľa rozhodnúť o znížení mzdy zamestnanca na 80% jeho priemerného zárobku – t.z. že zamestnávatelia môžu bez zástupcov zamestnancov rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80% priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa to má prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
  6. Ochrana pre zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie a izolácia bude rovnaká ako keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného.

Všetky uvedené informácie sú platné k 7. 4. 2020 a v priebehu najbližších dní sa môžu zmeniť. Neváhajte tak kontaktovať našich poradcov pre bližšie a podrobnejšie informácie. Radi by sme Vás tiež upozornili na zriadenie interného tímu odborníkov, ktorí sú zameraní na riešenie otázok spojených s prebiehajúcou situáciou. Viac si prečítate TU. Pre ďalšie informácie kliknite na náš Facebook alebo Linked-In.

Najnovšie správy

saldokonto

Saldokonto bude po novom efektívnejšie

Čítaj viac
osetrovne

Zmena v oblasti ošetrovného a dlhodobého ošetrovného

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac